Adviesbureau voor al uw arbozorg
Kwaliteit ontmoet eenvoud

Welkom op de website van KENOA.

Als adviesbureau heeft het bedrijf, zowel nationaal als internationaal, ervaring opgebouwd in het gestructureerd opzetten van Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg, binnen de petrochemie, de energie-industrie, bouwsector, dienstverlenende bedrijven en instellingen, zowel grote bedrijven als bedrijven uit de MKB-sfeer.

 

Bij Kenoa beseffen we terdege dat het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, of de kwaliteits- en milieuzorg, in eerste instantie een extra financiŽle belasting voor de ondernemer kan betekenen. Daarom kiezen wij voor een persoonlijke benadering die een concrete aanpak tot resultaat hebben.

  
Om tegen zo laag mogelijke kosten het hoogst mogelijke rendement te behalen, hanteert Kenoa de volgende uitgangspunten:

         De opdrachtgever bepaalt, samen met Kenoa, welke activiteiten in eigen beheer en welke door Kenoa worden uitgevoerd.

         De deskundige (personele) bijstand wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.

         Preventie van risico's en ongevallen in uw organisatie is belangrijker dan symptoombestrijding.

         Systematiek in de aanpak van de kwaliteit, arbeidsomstandigheden- en milieuzorg schept duidelijkheid en efficiŽntie.

Waarom Kenoa.

Onze diensten zijn volledig afgestemd op de geldende wettelijke normen en verplichtingen op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. De laatste ontwikkelingen worden daarbij op de voet gevolgd.

Onze diensten staan onder constante bewaking van ons eigen kwaliteits-, arbo- en milieuzorgsysteem.

 

Kenoa. biedt dan ook:

         Gedegen kennis op het gebied van kwaliteit en VGWM-gebied

         Inzet van goed geschoolde specialisten.

         Jarenlange ervaring op het gebied van KAM-zorg in vele bedrijfstakken.

         Ontwikkeling en ondersteuning van het VGWM beleid binnen de organisatie van de opdrachtgever.

         Stimulans van de Ďlerende organisatieí naar een zelfstandig beleid.

         Een duidelijke, systematische benadering van de problematiek.

         Doelgerichte projectbegeleiding, kwaliteit-, arbo-, en milieucoŲrdinator etc., bemiddeling tussen Arbeidsinspectie, of cursussen op maat.

         Systematisch reageren op, en invoeren van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Ook voor opleidingen, (verdiepende)onderzoeken en detachering van Veiligheidskundigen en andere specialisten kunt u bij Kenoa terecht.

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen of bellen met een van onze binnendienst medewerkers.

 

Deze site is nog in aanbouw. Mochten er onvolkomen heden op de site zijn dan bieden wij hiervoor ons excuus.